Caritas

 

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty kulinarne

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zapraszamy do poszerzenia swoich kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W dniach 14 i 15 listopada 2016 roku w Koszalinie  w siedzibie Caritas DKK przeprowadzone zostaną warsztaty zdrowego żywienia i będą dotyczyły prawidłowego i racjonalnego odżywiania się, dietetyki, właściwego wykorzystania zakupionej żywności, oraz  profilaktyki zdrowotnej. W czasie zajęć odbędzie się także pokaz gotowania i degustacja. Spotkania rozpoczną się o godzinie 17:00 i będą trwać około 2 godziny. Autobus będzie oczekiwał na uczestników na przystanku  koło Gimnazjum w Świeszynie. Odjazd o godzinie 16:30.

Warsztaty są bezpłatne, a  Caritas zapewnia bezpłatny transport.

Uczestnicy programu  FEAD, którzy chcą brać udział w tych warsztatach powinni dokonać zgłoszenia Prezesowi Caritas Parafii Świeszyno p. Władysławowi Rombalskiemu numer telefonu  519-712-681 do dnia 9 listopada 2016 roku
w godzinach od 9:00 do 17:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

 

Caritas Parafii (CPa) działa od 2012 r przy kościele parafialnym w Świeszynie. Swoją działalnością obejmuje także kościoły filialne w Konikowie, Jarzycach i Strzekęcinie.

Zarząd:

  1. Władysław Rombalski – Prezes Tel. kom. 660848458
  2. Beata Stańko – Skarbnik
  3. Ewa Dutkowska – sekretarz

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr konta: BGŻ SA 61203000451110000002519940

Caritas Parafii Świeszyno dnia 07 lutego kończy wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby które pobrały żywność przed 26 stycznia w ilości 3 paczek na osobę w rodzinie będą mogły odebrać dodatkową 4 paczkę. Czwarta paczka będzie wydawana w godzinach od 10-tej do 14-tej w dniach 04-02-2014 (środa) do 07-02-2014 (sobota). Żywność wydawana będzie salce katechetycznej przy kościele parafialnym w Świeszynie. Bez dodatkowych skierowań. Dzień 7 lutego 2015 roku jest ostatecznym terminem zakończenia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2014. (Do wydania pozostało 91 paczek z 920)Osoby które w tym terminie nie odbiorą 4-tej paczki już nie będą mogły jej otrzymać ponieważ zostanie odesłana do magazynu w Szczecinku. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Gminy Świeszyno zamieszkałych na terenie działania Parafii pw NNMP Świeszyno oraz Parafii i pw Matki Boskiej Częstochowskiej Zegrze Pomorskie. Szczegółowych informacji udzielą niżej wymienieni wolontariusze.

Wolontariusze z którymi można się kontaktować w sytuacjach gdy sami lub inne osoby potrzebują pomocy: P. Krystyna Pasek -tel. 504851100 (Jarzyce, Dunowo, Giezkowo). P. Stanisława Mielewczyk - Tel. 662822434 (Strzekęcino). P. Beata Stańko - ( Mierzym). P. Ewa Dutkowska Tel. 691448954 (Konikowo) . Danuta Polechońska -tel. 664903890 i P. Irena Czenko Tel 691444624 (Świeszyno wraz koloniami). Można także zgłaszać się po pomoc do każdego z wolontariuszy Caritas Parafii.

 

 

 

 

 

W pracy CPa uczestniczy 20 wolontariuszy. Wolontariusze pomagają w prowadzeniu działań związanych głównie z pomocą materialną dla osób najuboższych, osób starszych którymi nie zajmuje się rodzina. Pomagamy także rodzinom dotkniętym wypadkami losowymi. (Choroba w rodzinie, pożar). Wolontariusze uczestniczą także w akcjach Caritas Diecezji. Środki finansowe CPa na swoją działalność pozyskuje głównie z kwestowania na Chleb św. Antoniego , darowizn i częściowo za rozprowadzanie świec ( Paschaliki, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom itp. ) W okresach przedświątecznych ( Boże Narodzenie i Wielkanoc ) zbieramy trwałą żywność i środki czystości w kościołach. Z zebranej żywności wolontariusze sporządzają paczki świąteczne dla najuboższych.

Zarząd Caritas Parafii śle serdeczne podziękowania dla darczyńców, wolontariuszy i osób wspierających nasze akcje.

W 2014 roku wolontariusze CPa Świeszyno uczestniczyli w następujących akcjach związanych z pomocą osobom potrzebującym i zbieraniem środków na realizację zadań pomocowych.

- Zbiórka pieniędzy do puszek na Chleb św. Antoniego.

- Rozprowadzanie paschalików.

- Rozprowadzenie baranków Wielkanocnych

- Niedziela Miłosierdzia.

- Zbiórka trwałej żywności przygotowanie i rozprowadzenie paczek świątecznych.

- Akcja „Nadzieja Mam” rozprowadzanie cegiełek.

- Zbiórka do puszek na powodzian w Bośni Serbii.

- „Tornister Pełen Uśmiechu” Rozprowadzenie plecaków, które w przybory szkolne wyposażyli darczyńcy.

- Akcja „Ciasto do kawy” dochód zasilił konto CPa.

- Monitorowanie „akcji skrzydła” na terenie CPa w całości finansowanej przez Caritas Diecezji.

Z pozyskanych środków zakupiono:

- Część żywności do paczek świątecznych.

- Oczyszczacz powietrza dla osoby przewlekle chorej.

- Sfinansowano założenie licznika na kartę dla rodziny która nie miała prądu.

- Oddłużono jedną rodzinę.

- Dla 6 rodzin zakupiono węgiel na zimę.

- Wsparto materialnie rodzinę dotkniętą wypadkiem losowym.

- Finansujemy dożywianie osoby starszej. ( ciepły posiłek)

 

Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP w Świeszynie

 

Caritas Parafii (CPa) działa od 2012 r przy kościele parafialnym w Świeszynie. Swoją działalnością obejmuje także kościoły filialne w Konikowie, Jarzycach i Strzekęcinie.

Zarząd:

1. Władysław Rombalski – Prezes           tel. kom. 660 848 299

2. Krystyna Pasek - Wiceprezes

3. Beata Stańko – Skarbnik

4. Ewa Dutkowska – Sekretarz

 

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr konta: BGŻ SA 61203000451110000002519940

Caritas Parafii (CPa) działa od 2012 r przy kościele parafialnym w Świeszynie. Swoją działalnością obejmuje także kościoły filialne w Konikowie, Jarzycach i Strzekęcinie.

Zarząd:

  1. Władysław Rombalski – Prezes Tel. kom. 660848458
  2. Beata Stańko – Skarbnik
  3. Ewa Dutkowska – sekretarz

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr konta: BGŻ SA 61203000451110000002519940

Caritas Parafii Świeszyno dnia 07 lutego kończy wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby które pobrały żywność przed 26 stycznia w ilości 3 paczek na osobę w rodzinie będą mogły odebrać dodatkową 4 paczkę. Czwarta paczka będzie wydawana w godzinach od 10-tej do 14-tej w dniach 04-02-2014 (środa) do 07-02-2014 (sobota). Żywność wydawana będzie salce katechetycznej przy kościele parafialnym w Świeszynie. Bez dodatkowych skierowań. Dzień 7 lutego 2015 roku jest ostatecznym terminem zakończenia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2014. (Do wydania pozostało 91 paczek z 920)Osoby które w tym terminie nie odbiorą 4-tej paczki już nie będą mogły jej otrzymać ponieważ zostanie odesłana do magazynu w Szczecinku. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Gminy Świeszyno zamieszkałych na terenie działania Parafii pw NNMP Świeszyno oraz Parafii i pw Matki Boskiej Częstochowskiej Zegrze Pomorskie. Szczegółowych informacji udzielą niżej wymienieni wolontariusze.

Wolontariusze z którymi można się kontaktować w sytuacjach gdy sami lub inne osoby potrzebują pomocy: P. Krystyna Pasek -tel. 504851100 (Jarzyce, Dunowo, Giezkowo). P. Stanisława Mielewczyk - Tel. 662822434 (Strzekęcino). P. Beata Stańko - ( Mierzym). P. Ewa Dutkowska Tel. 691448954 (Konikowo) . Danuta Polechońska -tel. 664903890 i P. Irena Czenko Tel 691444624 (Świeszyno wraz koloniami). Można także zgłaszać się po pomoc do każdego z wolontariuszy Caritas Parafii.

 

 

 

 

 

W pracy CPa uczestniczy 20 wolontariuszy. Wolontariusze pomagają w prowadzeniu działań związanych głównie z pomocą materialną dla osób najuboższych, osób starszych którymi nie zajmuje się rodzina. Pomagamy także rodzinom dotkniętym wypadkami losowymi. (Choroba w rodzinie, pożar). Wolontariusze uczestniczą także w akcjach Caritas Diecezji. Środki finansowe CPa na swoją działalność pozyskuje głównie z kwestowania na Chleb św. Antoniego , darowizn i częściowo za rozprowadzanie świec ( Paschaliki, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom itp. ) W okresach przedświątecznych ( Boże Narodzenie i Wielkanoc ) zbieramy trwałą żywność i środki czystości w kościołach. Z zebranej żywności wolontariusze sporządzają paczki świąteczne dla najuboższych.

Zarząd Caritas Parafii śle serdeczne podziękowania dla darczyńców, wolontariuszy i osób wspierających nasze akcje.

W 2014 roku wolontariusze CPa Świeszyno uczestniczyli w następujących akcjach związanych z pomocą osobom potrzebującym i zbieraniem środków na realizację zadań pomocowych.

- Zbiórka pieniędzy do puszek na Chleb św. Antoniego.

- Rozprowadzanie paschalików.

- Rozprowadzenie baranków Wielkanocnych

- Niedziela Miłosierdzia.

- Zbiórka trwałej żywności przygotowanie i rozprowadzenie paczek świątecznych.

- Akcja „Nadzieja Mam” rozprowadzanie cegiełek.

- Zbiórka do puszek na powodzian w Bośni Serbii.

- „Tornister Pełen Uśmiechu” Rozprowadzenie plecaków, które w przybory szkolne wyposażyli darczyńcy.

- Akcja „Ciasto do kawy” dochód zasilił konto CPa.

- Monitorowanie „akcji skrzydła” na terenie CPa w całości finansowanej przez Caritas Diecezji.

Z pozyskanych środków zakupiono:

- Część żywności do paczek świątecznych.

- Oczyszczacz powietrza dla osoby przewlekle chorej.

- Sfinansowano założenie licznika na kartę dla rodziny która nie miała prądu.

- Oddłużono jedną rodzinę.

- Dla 6 rodzin zakupiono węgiel na zimę.

- Wsparto materialnie rodzinę dotkniętą wypadkiem losowym.

- Finansujemy dożywianie osoby starszej. ( ciepły posiłek)

 

Zarząd Caritas Parafii Świeszyno informuje że  dnia 11 lutego 2015 r.  odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Caritas Parafii Świeszyno. W trakcie zebrania przyjęto sprawozdanie z działalności PZC (Parafialny Zespół Caritas) w roku 2014 i omówiono plan zadań na rok 2015. Przyjęto czworo nowych członków.


Caritas Parafii Świeszyno  dnia  07 lutego (sobota) zakończyło wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w  ramach Programu  Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa- Podprogram 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Wydano 6716 kg żywności. Program objął 217 osób z 97 rodzin z terenu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie z siedzibą w Niedalinie. Przewodniczący oraz Zarząd  Caritas Parafii składają serdeczne podziękowania za owocną współpracę dla GOPS w Świeszynie a także dla wszystkich wolontariuszy i osób wspomagających swoją pracą  realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2014. Bez Waszego zaangażowania Parafialny Zespół Caritas sprostałby zadaniu.  Zarząd Caritas Parafii Świeszyno śle serdeczne podziękowania  dla Dyrektora Operacyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. za rzeczowe wsparcie naszej akcji „Świąteczna Paczka”. Dziękujemy jednocześnie wszystkim ofiarodawcom za trwałą żywność złożoną do koszy w kościołach Parafii Świeszyno przed Bożym Narodzeniem. Z tych darów zrobiono 38 paczek, które przekazano rodzinom najbardziej potrzebującym. Dziękujemy także wszystkim darczyńcom którzy wsparli nasze działania finansowo, wrzucając swój grosz do puszki a także przelewając na konto Caritas Parafii. Pomogli Państwo osobom dotkniętym ubóstwem a także osobom poszkodowanym w wyniku wydarzeń losowych.  Jeszcze raz serdeczne podziękowania  dla wolontariusz, darczyńców i ofiarodawców  wspierający nasze działania przesyła  Zarządu Caritas Parafii Świeszyno.

 

Wolontariusze z którymi można się kontaktować w sytuacjach gdy sami lub inne osoby potrzebują pomocy: P. Krystyna  Pasek  -tel.  504851100 (Jarzyce, Dunowo, Giezkowo).  P. Stanisława  Mielewczyk    - Tel. 662822434 (Strzekęcino).   P. Beata Stańko  - ( Mierzym).  P. Ewa Dutkowska  Tel. 691448954 (Konikowo) .  Danuta Polechońska  -tel. 664903890 i P. Irena Czenko  Tel  691444624 (Świeszyno wraz koloniami). Można także zgłaszać się po pomoc do każdego z wolontariuszy Caritas Parafii.

 

W pracy CPa uczestniczy 20 wolontariuszy. Wolontariusze pomagają w prowadzeniu działań związanych głównie z pomocą materialną dla osób najuboższych, osób starszych którymi nie zajmuje się rodzina. Pomagamy także rodzinom dotkniętym wypadkami losowymi. (Choroba w rodzinie, pożar).  Wolontariusze uczestniczą także w akcjach Caritas Diecezji. Środki finansowe CPa na swoją działalność pozyskuje głównie z kwestowania na Chleb  św. Antoniego  , darowizn i częściowo za rozprowadzanie świec ( Paschaliki, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom  itp. ) W okresach przedświątecznych ( Boże Narodzenie i Wielkanoc ) zbieramy trwałą żywność i środki czystości w kościołach.  Z zebranej żywności wolontariusze sporządzają paczki świąteczne dla najuboższych.

 

Caritas Parafii (CPa) działa od 2012 r przy kościele parafialnym w Świeszynie. Swoją działalnością obejmuje także kościoły filialne w Konikowie, Jarzycach i Strzekęcinie.

Zarząd:

  1. Władysław Rombalski – Prezes Tel. kom. 660848458
  2. Beata Stańko – Skarbnik
  3. Ewa Dutkowska – sekretarz

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr konta: BGŻ SA 61203000451110000002519940

Caritas Parafii Świeszyno dnia 07 lutego kończy wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby które pobrały żywność przed 26 stycznia w ilości 3 paczek na osobę w rodzinie będą mogły odebrać dodatkową 4 paczkę. Czwarta paczka będzie wydawana w godzinach od 10-tej do 14-tej w dniach 04-02-2014 (środa) do 07-02-2014 (sobota). Żywność wydawana będzie salce katechetycznej przy kościele parafialnym w Świeszynie. Bez dodatkowych skierowań. Dzień 7 lutego 2015 roku jest ostatecznym terminem zakończenia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2014. (Do wydania pozostało 91 paczek z 920)Osoby które w tym terminie nie odbiorą 4-tej paczki już nie będą mogły jej otrzymać ponieważ zostanie odesłana do magazynu w Szczecinku. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Gminy Świeszyno zamieszkałych na terenie działania Parafii pw NNMP Świeszyno oraz Parafii i pw Matki Boskiej Częstochowskiej Zegrze Pomorskie. Szczegółowych informacji udzielą niżej wymienieni wolontariusze.

Wolontariusze z którymi można się kontaktować w sytuacjach gdy sami lub inne osoby potrzebują pomocy: P. Krystyna Pasek -tel. 504851100 (Jarzyce, Dunowo, Giezkowo). P. Stanisława Mielewczyk - Tel. 662822434 (Strzekęcino). P. Beata Stańko - ( Mierzym). P. Ewa Dutkowska Tel. 691448954 (Konikowo) . Danuta Polechońska -tel. 664903890 i P. Irena Czenko Tel 691444624 (Świeszyno wraz koloniami). Można także zgłaszać się po pomoc do każdego z wolontariuszy Caritas Parafii.

 

 

 

 

 

W pracy CPa uczestniczy 20 wolontariuszy. Wolontariusze pomagają w prowadzeniu działań związanych głównie z pomocą materialną dla osób najuboższych, osób starszych którymi nie zajmuje się rodzina. Pomagamy także rodzinom dotkniętym wypadkami losowymi. (Choroba w rodzinie, pożar). Wolontariusze uczestniczą także w akcjach Caritas Diecezji. Środki finansowe CPa na swoją działalność pozyskuje głównie z kwestowania na Chleb św. Antoniego , darowizn i częściowo za rozprowadzanie świec ( Paschaliki, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom itp. ) W okresach przedświątecznych ( Boże Narodzenie i Wielkanoc ) zbieramy trwałą żywność i środki czystości w kościołach. Z zebranej żywności wolontariusze sporządzają paczki świąteczne dla najuboższych.

Zarząd Caritas Parafii śle serdeczne podziękowania dla darczyńców, wolontariuszy i osób wspierających nasze akcje.

W 2014 roku wolontariusze CPa Świeszyno uczestniczyli w następujących akcjach związanych z pomocą osobom potrzebującym i zbieraniem środków na realizację zadań pomocowych.

- Zbiórka pieniędzy do puszek na Chleb św. Antoniego.

- Rozprowadzanie paschalików.

- Rozprowadzenie baranków Wielkanocnych

- Niedziela Miłosierdzia.

- Zbiórka trwałej żywności przygotowanie i rozprowadzenie paczek świątecznych.

- Akcja „Nadzieja Mam” rozprowadzanie cegiełek.

- Zbiórka do puszek na powodzian w Bośni Serbii.

- „Tornister Pełen Uśmiechu” Rozprowadzenie plecaków, które w przybory szkolne wyposażyli darczyńcy.

- Akcja „Ciasto do kawy” dochód zasilił konto CPa.

- Monitorowanie „akcji skrzydła” na terenie CPa w całości finansowanej przez Caritas Diecezji.

Z pozyskanych środków zakupiono:

- Część żywności do paczek świątecznych.

- Oczyszczacz powietrza dla osoby przewlekle chorej.

- Sfinansowano założenie licznika na kartę dla rodziny która nie miała prądu.

- Oddłużono jedną rodzinę.

- Dla 6 rodzin zakupiono węgiel na zimę.

- Wsparto materialnie rodzinę dotkniętą wypadkiem losowym.

- Finansujemy dożywianie osoby starszej. ( ciepły posiłek)