Małżeństwo

 

MAŁŻEŃSTWO

 

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez Urząd Stanu Cywilnego,
- świadectwo chrztu z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania,
- świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego,
- świadectwo nauki religii.

 

UWAGA !

W KANCELARII PARAFIALNEJ ZGŁASZAMY SIĘ OKOŁO 3 MIESIĘCY PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU